BDSwiss

CFD/Forex Basic Account Treasuries Asset List

Bon Perbendaharaan/perbendaharaan ialah kewajipan hutang dengan tarikh matang yang berbeza. Nilai aset pendasar bergantung pada masa baki sehingga matang, saiz kupon dan kadar faedah semasa di negara yang mengeluarkannya.